Studiereizen H4 en V5

Al sinds jaren gaan de voorexamenklassen van Colegio Arubano op studiereis. Begeleid door een team leraren, reisden de havo-leerlingen in het verleden af naar Merida, Costa Rica, Ecuador of Curaçao, nu naar Colombia.

Informatie avond Studiereis H4 April 2018

De vwo’ers gingen traditioneel naar Puerto Rico, de laatste jaren naar Panama.

Download onderstaande files voor toestemmimg buitenlandse reis en het contract:
PCH4 1718 Toestemming buitenlandse reis
PCH4 1718 Contract inzake project Colombia Havo 4 2017-2018

In de laatste schooljaren ging een groep Havo-4 leerlingen naar Colombia (Medellin, Pereira); de Vwo-5 ging naar Panama. In 2018 zullen de havo-4 leerlingen weer naar Colombia reizen terwijl een groep V-5 leerlingen weer naar Panama vertrekt.

Voor video’s van havo-4 klik hier of scroll naar beneden …

Lees de brief over vereiste vaccinatie tegen Gele Koorts: pdf
Toelichting (Espanol): pdf
Toelichting (English): pdf

Lees hier het verslag van de H4-reis naar Pereira in april 2017: reis naar Colombia H4

01 diseño de folleto werving

Educatieve doelstellingen buitenlandse studiereizen

De studiereizen zijn activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling buiten het curriculaire aanbod van de school. We doelen hierbij op:

 • het verbreden van de belevingswereld van de Arubaanse leerling;
 • het zich strikt houden aan afspraken;
 • het verbeteren van de organisatievaardigheden van de leerlingen;
 • het leren dragen van verantwoordelijkheid;
 • het leren omgaan met geld;
 • het ontwikkelen van creativiteit;
 • het met elkaar leren omgaan in een nieuwe situatie buiten de huiselijke situatie;
 • het begeleiden van het verzelfstandigingsproces van de leerling;
 • het zich oriënteren op het vervolgonderwijs.

Sociale doelstellingen buitenlandse studiereis

Onder sociale doelstellingen wordt verstaan de aspecten die bijdragen aan het optimaal functioneren van individuele leerlingen die op korte termijn een eigen bestaan moeten gaan opbouwen in het buitenland. Te denken valt aan de volgende punten:

 • het ontwikkelen van zelfredzaamheid;
 • het vergroten van het aanpassingsvermogen;
 • het ervaren van verantwoordelijkheid voor groepsprocessen;
 • het verbeteren van de omgang tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten;
 • het kennismaken met en respect opbrengen voor andere culturen;
 • het zich kunnen uitdrukken in andere talen;
 • het samen zoeken naar juiste en correcte oplossingen bij moeilijke situaties.

Havo 4 – 2018 – Colombia