Studiereizen naar Medellin en Panama

Al sinds jaren gaan de voorexamenklassen van Colegio Arubano op studiereis. Begeleid door een team leraren, reisden de havo-leerlingen in het verleden af naar Merida, Costa Rica, Ecuador of Curaçao, de vwo’ers gingen traditioneel naar Puerto Rico. Telkens weer werden het bijzondere studiereizen, getuige onder meer het uitgebreide reisverslag van vwo-leerling Alicia Kellner. Wil jij weten wat Alicia en haar jaargenoten meemaakten in Puerto Rico, lees dan haar verslag. Klik hier.

In het schooljaar 2014 – 2015 ging een groep Havo-4 leerlingen naar Medellin, de Vwo-5 ging naar Panama. In 2016 zullen de havo-4 leerlingen weer naar Medellin (Colombia) reizen terwijl een groep V-5 leerlingen weer naar Panama vertrekt.

Educatieve doelstellingen buitenlandse studiereizen

De studiereizen zijn activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling buiten het curriculaire aanbod van de school. We doelen hierbij op:

 • het verbreden van de belevingswereld van de Arubaanse leerling;
 • het zich strikt houden aan afspraken;
 • het verbeteren van de organisatievaardigheden van de leerlingen;
 • het leren dragen van verantwoordelijkheid;
 • het leren omgaan met geld;
 • het ontwikkelen van creativiteit;
 • het met elkaar leren omgaan in een nieuwe situatie buiten de huiselijke situatie;
 • het begeleiden van het verzelfstandigingsproces van de leerling;
 • het zich oriënteren op het vervolgonderwijs.

Sociale doelstellingen buitenlandse studiereis

Onder sociale doelstellingen wordt verstaan de aspecten die bijdragen aan het optimaal functioneren van individuele leerlingen die op korte termijn een eigen bestaan moeten gaan opbouwen in het buitenland. Te denken valt aan de volgende punten:

 • het ontwikkelen van zelfredzaamheid;
 • het vergroten van het aanpassingsvermogen;
 • het ervaren van verantwoordelijkheid voor groepsprocessen;
 • het verbeteren van de omgang tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten;
 • het kennismaken met en respect opbrengen voor andere culturen;
 • het zich kunnen uitdrukken in andere talen;
 • het samen zoeken naar juiste en correcte oplossingen bij moeilijke situaties.