Verkorte lestijden i.v.m. rapport vergaderingen

Vanaf vrijdag 23 maart t/m woensdag 28 maart worden de lestijden
met 10 minuten per lesuur ingekort in verband met de rapport
vergaderingen in de middag.

Roosters kun je hier opvragen. Vink het vakje ‘Verkort’ aan voor de
de aangepaste tijden.