Profielen

Aan het einde van het derde leerjaar kies je een specialisatie ofwel profiel. Een profiel is een voorlopige studierichting waarvoor je een aantal vakken moet kiezen. Je oriënteert je hiervoor op vervolgopleidingen en beroepsmogelijkheden. Interesses, capaciteiten en talenten spelen bij de keuze een grote rol. Vakken die onvoldoende blijken aan het eind van de derde klas, kunnen niet worden gekozen. Je krijgt hulp en advies bij je profielkeuze van docenten, mentor en het decanaat.

Profielopties

Een profiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het Gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen hetzelfde is, waaronder Nederlands en Engels;
  • het Profieldeel: 3 vakken;
  • het Keuzedeel: 1 vak;
  • het Vrije deel, 1 vak.
    Er is geen mogelijkheid voor een extra vak.

De HAVO heeft 7 examenvakken, de VWO 8.

Algemene informatie 2018 – 2019

De profielen voor het komende schooljaar, 2018 – 2019, zullen er als volgt uitzien:
Profielen 2018-2019

Voor het kiezen van Wi-A dan wel Wi-B (of -D) is er de volgende handleiding:
Wiskunde A of B HAVO
Wiskunde A of B VWO

Voor het kiezen van Economie of Bedrijfseconomie zijn er de volgende handleidingen:
Economie
Bedrijfseconomie