.
Toelating HAVO – VWO 2016 – 2017

Norm voor HAVO-VWO toelating 2016 – 2017

Diploma HAVO
Leeftijd Per 1 Oktober niet ouder dan 19 jaar
Toelatingseis aantal vakken 3 vakken uit profieldeel,

Één vak uit het keuzendeel en één vak uit het vrijedeel. Minimaal 7 vakken

Toelatingseis tekorten Maximaal één vijf (1 te kort) op de cijferlijst
Toelatingseis aantal punten 48 punten
 • De vakken Ne, En en Wi moeten minimaal met 20 punten op HAVO niveau zijn afgerond op de eindlijst.
  .
 • Geslaagd met 7 vakken.
  .
 • Een HAVO-profiel dat aansluit op het gewenste profiel in het VWO. Denk hierbij ook aan de verplichte tweede moderne taal op het VWO.
  .
 • Op het VWO dient, naast de vakken die een leerling op de HAVO volgde, een achtste vak gevolgd te worden. Bij mogelijke achterstanden voor dat achtste vak wordt van een leerling verwacht dit zelfstandig weg te werken.
  .
 • De leerling heeft havo 5 niet gedoubleerd. In uitzonderlijke gevallen beslist de school, nadat een schriftelijke motivatie v.d. leerling is ingediend.
  .
 • Het profiel dat de examenkandidaat in HAVO 5 heeft, kan in VWO 5 niet worden gewijzigd. Als een leerling in HAVO 5 slaagt met een vak dat op het VWO niet wordt gegeven, (vak CKV-profiel of bijvoorbeeld het vak wiskunde D wordt niet altijd gegeven in V5) beslist de school welk profiel de leerlingen kan nemen in VWO – 5.
  .
 • Na toelating zijn dezelfde regels en rechten van toepassing als alle andere V5 leerlingen.
  .
 • Een leerling moet 3 dagen na zijn uitslag van H5 te hebben gehad zich inschrijven bij de conrector van de afdeling V5 dit zowel bij 1ste als bij 2de tijdvak.
  .
 • Voor leerlingen die niet van het Colegio Arubano Oranjestad komen geldt dat bij aanmelding een advies van de vakdocenten van de toeleverende school op het gebied van studiehouding, gedrag en capaciteit overlegd dient te worden.