Van de basisschool

Toelating na de basisschool
Toelatingseisen
Voor de overstap van de basisschool naar Colegio Arubano moet een toelatingstoets worden afgelegd, waarin vaardigheden en inzicht in rekenen en de Nederlandse taal worden getoetst. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze toelatingstoets is minimaal een havoadvies vereist en mag een leerling niet ouder zijn dan 14 jaar. Basisscholen moeten hun kandidaten tijdig aanmelden voor deze toelatingstoets. De toets wordt jaarlijks één keer afgenomen.

Late of zij-instromers
Leerlingen die niet slagen voor de toelatingstoets gaan waarschijnlijk naar de mavo. Mocht blijken dat het toch om een havo-vwo-leerling gaat, dan kan aan het einde van een schooljaar opnieuw worden verzocht om over te stappen naar Colegio Arubano. Natuurlijk kan een leerling eerst de andere studie afronden, zodat hij de overstap maakt met een diploma op zak.