Raad van Toezicht

Colegio Arubano wordt bestuurd door de Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA).

Akte van statutenwijziging SMOA

De Raad van Toezicht van de stichting is het bevoegd gezag en fungeert tevens als hoogste beroepsinstantie.

Leden:
dhr. R. Croes, voorzitter
dhr. J. van der Meer, penningmeester

Overige leden:
mevr. mr. M. Kock